Les 3 - Zuivel en economie

In deze les:

  • Welke werkzaamheden horen bij de zuivelsector?
  • Economische begrippen in de context van de zuivelsector;
  • Productie en consumptie van zuivelproducten.